INŠPIRÁCIA NA VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Túžiaci udržiavať vzťah s Bohom! K plnšiemu prežívaniu tajomstva Veľkého týždňa Vám ponúkam na každý deň myšlienku z knihy „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“ od Márie Valtorty, vybranú z konkrétneho dňa v týždni, ktorú však nenájdete v evanjeliách a ktorú v ten deň môžete doplniť vlastnou modlitbou za istú cieľovú skupinu ľudí. Farský list s inšpiráciou nájdete na…

Pokračuj v čítaní

Prijmime jediné pravé Svetlo…

„Všetko má svoj čas…“ píše Kazateľ. Áno, Pán všetkého vložil poriadok do stvorených vecí a človek, Jeho stvorenie odrážajúce Božiu slávu, Ho napodobňuje. Tiež sa snaží dať svojmu životu tvár a chce mať, pokiaľ je to len možné, situácie pod kontrolou. Ale, ako píše kniha Prísloví, „človek si v duchu rozvažuje svoju púť,…

Pokračuj v čítaní

Prežívanie Veľkej noci s deťmi

Milé rodiny, v nasledujúcich odkazoch vám ponúkam inšpiráciu, ako v tomto čase priblížiť deťom i nám samým slávenie obradov a prežívanie veľkonočného trojdnia doma v rodine. https://zastolom.sk/ako-prezivat-velky-tyzden-a-velku-noc-v-rodine/?fbclid=IwAR1IkwrTG-sZpGxljL-wMZegEDXRZUMuEvaNwBvUMtD3LMbKoNOgKxqqWHY http://www.tvoj-strom.info/katechezy/velkypiatokbohosluzbavrodinevdetmi http://www.tvoj-strom.info/katechezy/zelenystvrtokbohosluzbavrodinevdetmi http://www.tvoj-strom.info/katechezy/krizovecestyvprezentaciach

Pokračuj v čítaní

Veľký týždeň – Priame prenosy

Drahí veriaci, keďže tento rok nemáme možnosť prežiť udalosti Veľkého týždňa v kostole, dávam  vám do pozornosti PRIAME PRENOSY SV. OMŠÍ TV LUX.  Nedajme koronavírusu ani ničomu inému silu zabrániť nám v sprevádzaní Ježiša na jeho náročnej ceste, ktorá sa však skončí oslnivým víťazstvom.   A pozývam vás aj prežiť veľký…

Pokračuj v čítaní