Farská púť po stopách pátra Pia

Z našej farnosti Milošova sme sa až v dvoch turnusoch zúčastnili púte po stopách sv. pátra Pia a sv. Františka z Assisi.  Navštívili  sme Loreto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcinu a  Assisi. Okrem týchto miest sme navštívili aj jaskyňu sv. Michala archanjela na hore Gargano a mesto Ancona. Krása a posvätnosť týchto miest určite zanechali v každom…

Pokračuj v čítaní