Oznam o charite

Pokoj Vám! Otec biskup Tomáš,nakoľko Diecézna charita v Žiline je  v nezávideniahodnej situácii a potrebuje naše modlitby, podporu a pomoc, prosí o akúkoľvek možnosť podpory, ktorá sa môže pretaviť i do finančnej pomoci ako dar na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS 111. Viac informácií môžete nájsť na stránke: www.dcza.sk   Pán Boh odmeň,…

Pokračuj v čítaní