Oznam

Pútnici do večnosti! Nakoľko nie je opätovne dovolené verejne chváliť Boha, prosiť a vzdávať vďaky, prosím, aby ste upevňovali svoj vzťah s Bohom modlitbou (a pamätajte na silu spoločnej modlitby v rodine), čítaním Sv. Písma, ružencom, sledovaním priamych vysielaní sv. omší z katolíckych médií, ale hlavne prichádzajte prijať Spasiteľa v Oltárnej…

Pokračuj v čítaní