Oznam

Pútnici do večnosti! Nakoľko nie je opätovne dovolené verejne chváliť Boha, prosiť a vzdávať vďaky, prosím, aby ste upevňovali svoj vzťah s Bohom modlitbou (a pamätajte na silu spoločnej modlitby v rodine), čítaním Sv. Písma, ružencom, sledovaním priamych vysielaní sv. omší z katolíckych médií, ale hlavne prichádzajte prijať Spasiteľa v Oltárnej…

Pokračuj v čítaní

Aktuálne informácie

Drahí v Kristovi, isto nie je pre Vás prekvapením správa, že veriaci nemôžu verejne prosiť a chváliť Boha. Ak by ste potrebovali zaopatriť chorého alebo inú duchovnú službu, som Vám k dispozícií na tel. č. 0904 420 876. Sú skutočnosti, ktoré nemáme iba vo vlastných rukách a napriek tomu je udivujúce, že sa podaktorí …

Pokračuj v čítaní