Návšteva zo Žakoviec

Pred týždňom sme navštívili Žakovce a v nasledujúci piatok večer sa prísľub stal skutočnosťou. Pán farár Kuffa nás pri sv. omši slávenej k úcte sv. Jozefa počastoval slovom života a po Eucharistii pridal svoj pohľad na udalosti, ktoré hýbu súčasným svetom. Zaplnený Boží chrám bol jasným svedectvom túžby ľudí hľadať Pravdu a…

Pokračuj v čítaní

Púť do Žakoviec

Každý deň je príležitosťou a závisí aj od nás, čím ho naplníme. Myslím, že tí, ktorí sa rozhodli prijať ponuku a v sobotu 12.3. 2022 putovali do Žakoviec, neľutujú. Hlavným bodom bolo slávenie sv. omše s d.p. Mariánom Kuffom, ale aj doplnkový program – návšteva Archy a travertínových kráterov – boli…

Pokračuj v čítaní