Potrebujeme kostol k svojej viere?

                            „Viera nie je len o chodení do kostola…“ Názov úvahy je v úvodzovkách, aby nám vyjadril námietku veriacich – neviem akej viery – ktorí sa s akýmsi duchovným nadhľadom seberovným Večnému z výšky pozerajú na duchovné dedičstvo Božieho Syna. Isto budete súhlasiť, že ani vzťah s rodinou nie je len o chodení do domu, lebo…

Pokračuj v čítaní

Inšpirácie na adventné obdobie

Milí veriaci, začína nám adventné obdobie a tak vám tu ponúkame inšpirácie, ako sa aj doma  v rodine duchovne obohatiť. Prajem vám požehnaný  čas a veľa síl do adventného putovania. Advent s myšlienkami pápeža Františka – krátke zamyslenia na každý deň adventu : (https://www.dkuza.sk/2020/10/advent-2021-s-myslienkami-papeza.html ) Zamyslenia budú aj každý deň aj…

Pokračuj v čítaní

Oznam o charite

Pokoj Vám! Otec biskup Tomáš,nakoľko Diecézna charita v Žiline je  v nezávideniahodnej situácii a potrebuje naše modlitby, podporu a pomoc, prosí o akúkoľvek možnosť podpory, ktorá sa môže pretaviť i do finančnej pomoci ako dar na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS 111. Viac informácií môžete nájsť na stránke: www.dcza.sk   Pán Boh odmeň,…

Pokračuj v čítaní

Oznam

Pútnici do večnosti! Nakoľko nie je opätovne dovolené verejne chváliť Boha, prosiť a vzdávať vďaky, prosím, aby ste upevňovali svoj vzťah s Bohom modlitbou (a pamätajte na silu spoločnej modlitby v rodine), čítaním Sv. Písma, ružencom, sledovaním priamych vysielaní sv. omší z katolíckych médií, ale hlavne prichádzajte prijať Spasiteľa v Oltárnej…

Pokračuj v čítaní

Kaplnka u Kadluba v novom šate

Prechádzajúc cestou ste ľahko zaregistrovali ako sa kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pomaly mení pred Vašimi očami. I touto cestou chcem – verím, že v mene všetkých, ktorým Božie veci nie sú ľahostajné – v Kristovi poďakovať rodine Nečedovej, všetkým, ktorí pomáhali i darcom, že táto najstaršia cirkevná stavba našej farnosti,…

Pokračuj v čítaní