Farské insígnie

Erb a zástava farnosti

Popis erbu

Erb tvorí v modrom štíte zelené trojvršie so stredným vrcholom vyšším, prevýšené červeným srdcom prebodnutým siedmimi striebornými mečmi so zlato-striebornou rukoväťou, sprevádzané po stranách dvoma striebornými ľaliami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Srdce prebodnuté siedmimi mečmi spolu s modrou farbou štítu vyjadrujú zasvätenie farnosti Čadca – Milošová Sedembolestnej Panne Márii. Zelené trojvršie predstavuje modifikáciu trojvršia zo štátneho znaku, čím je vyjadrené, že Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska. Zároveň trojvršie symbolizuje, že farnosť sa nachádza v hornatom kraji Kysúc. Dve ľalie, ako atribúty Panny Márie, dopĺňajú farské patrocínium. Ich podoba korešponduje s ľaliami v erbe diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, na vyjadrenie toho, že tento biskup farnosť erigoval. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.


 

Comments are closed