Osobitné požehnanie pre domácnosti na nedeľu Božieho milosrdenstva

Na nedeľu Božieho milosrdenstva sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti…povedal Pán Ježiš sestre Faustíne. Nakoľko sme okolnosťami  obmedzení v prijatí týchto milostí, ponúkam Vám v tento deň, najmä ak máte starších ľudí doma, ktorí už nechodia von a túžia aspoň po požehnaní, túto možnosť: V nedeľu 19.4.2020…

Pokračuj v čítaní

Prijmime jediné pravé Svetlo…

„Všetko má svoj čas…“ píše Kazateľ. Áno, Pán všetkého vložil poriadok do stvorených vecí a človek, Jeho stvorenie odrážajúce Božiu slávu, Ho napodobňuje. Tiež sa snaží dať svojmu životu tvár a chce mať, pokiaľ je to len možné, situácie pod kontrolou. Ale, ako píše kniha Prísloví, „človek si v duchu rozvažuje svoju púť,…

Pokračuj v čítaní

Prežívanie Veľkej noci s deťmi

Milé rodiny, v nasledujúcich odkazoch vám ponúkam inšpiráciu, ako v tomto čase priblížiť deťom i nám samým slávenie obradov a prežívanie veľkonočného trojdnia doma v rodine. https://zastolom.sk/ako-prezivat-velky-tyzden-a-velku-noc-v-rodine/?fbclid=IwAR1IkwrTG-sZpGxljL-wMZegEDXRZUMuEvaNwBvUMtD3LMbKoNOgKxqqWHY http://www.tvoj-strom.info/katechezy/velkypiatokbohosluzbavrodinevdetmi http://www.tvoj-strom.info/katechezy/zelenystvrtokbohosluzbavrodinevdetmi http://www.tvoj-strom.info/katechezy/krizovecestyvprezentaciach

Pokračuj v čítaní

Veľký týždeň – Priame prenosy

Drahí veriaci, keďže tento rok nemáme možnosť prežiť udalosti Veľkého týždňa v kostole, dávam  vám do pozornosti PRIAME PRENOSY SV. OMŠÍ TV LUX.  Nedajme koronavírusu ani ničomu inému silu zabrániť nám v sprevádzaní Ježiša na jeho náročnej ceste, ktorá sa však skončí oslnivým víťazstvom.   A pozývam vás aj prežiť veľký…

Pokračuj v čítaní

Odpustky v súčasnej situácií

Drahí veriaci, pri tejto situácii, ktorá bytostne zasiahla každého z nás a kde sa nečakane môžeme bez možnosti sv. zmierenia ocitnúť pred Pánovou tvárou vo večnosti, apoštolská penitenciária, udelila možnosť získania  odpustkov, na ktoré nás upriamuje nasledujúci dekrétOdpustky_dekret_penitenciaria_covid_preklad_kbs

Pokračuj v čítaní

Dôležitý oznam: Individuálna sv. spoveď

Drahí veriaci! I keď sme všetci zasiahnutí pre nás novou a ťažkou skutočnosťou, predsa nie sú splnené podmienky na všeobecné rozhrešenie a preto možno pristúpiť k individuálnej sviatosti zmierenia i v našom kostole pri zachovaní hygienicko-bezpečnostných zásad. Kostol k tejto príležitosti je otvorený každú nedeľu od 8.00 do 12.00 hod.,…

Pokračuj v čítaní

Príhovor otca biskupa Tomáša

Pán biskup Tomáš, nakoľko sa nám nemôže prihovoriť sprostredkovane skrze homíliu na nedeľnej sv. omši, poslal nám posolstvo, ktoré si môžete prečítať na našej stránke farnosti: Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať? Počas mimoriadneho stavu v našej spoločnosti v týchto dňoch si často kladieme niektoré otázky. Napríklad: …

Pokračuj v čítaní