INŠPIRÁCIA NA VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Túžiaci udržiavať vzťah s Bohom! K plnšiemu prežívaniu tajomstva Veľkého týždňa Vám ponúkam na každý deň myšlienku z knihy „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“ od Márie Valtorty, vybranú z konkrétneho dňa v týždni, ktorú však nenájdete v evanjeliách a ktorú v ten deň môžete doplniť vlastnou modlitbou za istú cieľovú skupinu ľudí. Farský list s inšpiráciou nájdete na…

Pokračuj v čítaní

Obetovanie Pána – požehnanie sviec

Pútnici do večnosti!  Nemusím Vám pripomínať, že sviatok Obetovania Pána je spojený s obradom požehnania sviec. Záujemcom ponúkam v tejto situácii nasledovné riešenie:  V predsieni kostola bude umiestnená prepravka,  do ktorej do pondelka 1.2.2021 môžete vložiť sviece, ktoré chcete požehnať – navrhujem si ich zospodu označiť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam…

Pokračuj v čítaní

Inšpirácia

Pútnici do večnosti! Čas nám je darovaný. Ktorý? Každý, od narodenia až po smrť. Záleží od nás ako ho vyplníme, vďaka tomu môžeme duchovne rásť alebo upadať. Ak ste si vybrali prvú možnosť, posielam tip: link na prednášku Dominika Chmielevského: Sila požehnania a prekliatia https://www.youtube.com/watch?v=asA5k3VSu1g&t=4048s samozrejme na internete si ich môžete…

Pokračuj v čítaní

Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána

Milí veriaci, 6.1. máme sviatok Zjavenia Pána, povzbudzujem vás k tomu aby ste v rámci svojich možnosti prežili deň vo sviatočnom duchu. Okrem možností sledovať online omšu, vám tu pripájam link na stránku, kde nájdete pobožnosť pre súkromné požehnanie príbytku: https://oratkosastin.webnode.sk/products/pozehnanie-domov-v-case-sviatku-zjavenia-pana-pre-sukromne-pozehnanie-laikmi-/ „Božie svetlo prichádza k tomu, kto ho prijme. (…) Nestačí…

Pokračuj v čítaní

KBS prináša preklad dekrétu o odpustkoch k Roku svätého Jozefa

Drahí veriaci, ako už vieme sv. otec František ustanovil od 8.12.2020 – Rok sv. Jozefa. Bližšie informácie ako aj možnosti získania odpustkoch nájdete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201218029 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-o-odpustkoch-v-roku-sv-jozefa

Pokračuj v čítaní