Výstava

Drahí veriaci, lepšie je raz ukázať ako sa to dá, ako stokrát vysvetliť ako to nejde. V tomto duchu sa Vám snažím priblížiť šikovnosť rodákov z našej farnosti. V týchto dňch si po sv. omšiach môžete prezrieť výstavku p. Milana Šotkovského od Gáboreho, ktorý zimný čas vypľňa vytváraním či už praktických vtáčich búdiek…

Pokračuj v čítaní

INŠPIRÁCIA NA VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Túžiaci udržiavať vzťah s Bohom! K plnšiemu prežívaniu tajomstva Veľkého týždňa Vám ponúkam na každý deň myšlienku z knihy „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“ od Márie Valtorty, vybranú z konkrétneho dňa v týždni, ktorú však nenájdete v evanjeliách a ktorú v ten deň môžete doplniť vlastnou modlitbou za istú cieľovú skupinu ľudí. Farský list s inšpiráciou nájdete na…

Pokračuj v čítaní

Ponuka zamyslení a aktivita na pôstne obdobie 2021

Na pôstne obdobie Vám ponúkam krátke zamyslenia na každý deň od kňaza Ivana Belka. Pre záujemcov je kniha „On vidí aj v skrytosti“ pripravená k bezplatnému odberu v predsieni kostola. Úplné odpustky: – krížová cesta pred riadne ustanovenými zastaveniami;  – rozjímanie o umučení Pána Ježiša (aspoň štvrť hodiny);       – modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu…

Pokračuj v čítaní

Obetovanie Pána – požehnanie sviec

Pútnici do večnosti!  Nemusím Vám pripomínať, že sviatok Obetovania Pána je spojený s obradom požehnania sviec. Záujemcom ponúkam v tejto situácii nasledovné riešenie:  V predsieni kostola bude umiestnená prepravka,  do ktorej do pondelka 1.2.2021 môžete vložiť sviece, ktoré chcete požehnať – navrhujem si ich zospodu označiť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam…

Pokračuj v čítaní