Výstava

Drahí veriaci, lepšie je raz ukázať ako sa to dá, ako stokrát vysvetliť ako to nejde. V tomto duchu sa Vám snažím priblížiť šikovnosť rodákov z našej farnosti. V týchto dňch si po sv. omšiach môžete prezrieť výstavku p. Milana Šotkovského od Gáboreho, ktorý zimný čas vypľňa vytváraním či už praktických vtáčich búdiek…

Pokračuj v čítaní

INŠPIRÁCIA NA VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Túžiaci udržiavať vzťah s Bohom! K plnšiemu prežívaniu tajomstva Veľkého týždňa Vám ponúkam na každý deň myšlienku z knihy „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“ od Márie Valtorty, vybranú z konkrétneho dňa v týždni, ktorú však nenájdete v evanjeliách a ktorú v ten deň môžete doplniť vlastnou modlitbou za istú cieľovú skupinu ľudí. Farský list s inšpiráciou nájdete na…

Pokračuj v čítaní

Ponuka zamyslení a aktivita na pôstne obdobie 2021

Na pôstne obdobie Vám ponúkam krátke zamyslenia na každý deň od kňaza Ivana Belka. Pre záujemcov je kniha „On vidí aj v skrytosti“ pripravená k bezplatnému odberu v predsieni kostola. Úplné odpustky: – krížová cesta pred riadne ustanovenými zastaveniami;  – rozjímanie o umučení Pána Ježiša (aspoň štvrť hodiny);       – modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu…

Pokračuj v čítaní

Obetovanie Pána – požehnanie sviec

Pútnici do večnosti!  Nemusím Vám pripomínať, že sviatok Obetovania Pána je spojený s obradom požehnania sviec. Záujemcom ponúkam v tejto situácii nasledovné riešenie:  V predsieni kostola bude umiestnená prepravka,  do ktorej do pondelka 1.2.2021 môžete vložiť sviece, ktoré chcete požehnať – navrhujem si ich zospodu označiť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam…

Pokračuj v čítaní

Inšpirácia

Pútnici do večnosti! Čas nám je darovaný. Ktorý? Každý, od narodenia až po smrť. Záleží od nás ako ho vyplníme, vďaka tomu môžeme duchovne rásť alebo upadať. Ak ste si vybrali prvú možnosť, posielam tip: link na prednášku Dominika Chmielevského: Sila požehnania a prekliatia https://www.youtube.com/watch?v=asA5k3VSu1g&t=4048s samozrejme na internete si ich môžete…

Pokračuj v čítaní