Potrebujeme kostol k svojej viere?

                            „Viera nie je len o chodení do kostola…“

Názov úvahy je v úvodzovkách, aby nám vyjadril námietku veriacich – neviem akej viery – ktorí sa s akýmsi duchovným nadhľadom seberovným Večnému z výšky pozerajú na duchovné dedičstvo Božieho Syna. Isto budete súhlasiť, že ani vzťah s rodinou nie je len o chodení do domu, lebo tak by sme zredukovali úzky vzťah medzi ľuďmi len na povrchné prežívanie v spoločnej budove. Ale keď poviem slovo domov, myslím tým len budovu, v ktorej existujem s inými ľuďmi? Nemohli by sme ju nazvať len nocľahárňou? Či sa v slove „domov“ nachádza len dom a nič viac? Nie sú to práve vzťahy, ktoré prežívam len s istou skupinou ľudí a tie robia z domu domov? Či kostol charakterizujú len múry a nie práve skutočnosť, že je miestom osobitej Božej prítomnosti? Ježiš sa nevyjadril k chrámu pohŕdavo, ba naopak, či ho nenazval domom Jeho Otca (Jn 2,16) a nehorlil za jeho čistotu, keď odtiaľ vyhnal kupcov a predavačov? (Jn 13-22) Keďže žil zo vzťahu s Otcom, záležalo mu aj na chráme, ktorý bol Božím príbytkom. Či nám nesvedčí Písmo o Ježišovi, že počas pobytu v Jeruzaleme „denne učil v chráme“? (Lk 19,47; 21,37) Ako môžem hovoriť o viere t.z. o vzťahu s Bohom ako katolík, a pritom kostol, kde v bohostánku prebýva Ten, s ktorým mám „živý“ vzťah, považovať za miesto, kde sa len chodí? Nesvedčí to o tom, že moja viera v Božiu prítomnosť je biedna, ak nie žiadna? A z čoho potom žije moja viera, keď sa duša nesýti nebeským Chlebom? Áno, viera nie je len o chodení do kostola nohami, lebo tam chodím čerpať z Krista (Jn 7,37), aby som mohol dávať to, čo som od Krista prijal. Ale z čoho žije Tvoja viera, ak nechodíš čerpať od Krista? Veď aj domov slúži na to, aby si načerpal silu do zápasov, ktoré Ťa čakajú v každodennom živote. Môže sa stať, že Pán nám odníme aj túto posilu ako Židia stratili chrám, ale pokiaľ máme kostol, s úctou a bázňou vchádzajme doň a prijímajme najväčší Boží dar aký sme len mohli dostať – Boha samého v tajomstve Eucharistie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *