Oznam pre birmovancov

Pokoj vám, milí čakatelia na sviatosť birmovania, keďže sa birmovanie uskutoční v  termíne, ktorý bol naplánovaný, budeme mať nasledovnú bezprostrednú prípravu. Prosíme vás, aby ste však pri všetkých stretnutiach  rešpektovali hygienické opatrenia :doma si zmerajte teplotu a zúčastníte sa len ak ste zdraví, pri vstupe si vydezinfikujte ruky, sadajte si…

Pokračuj v čítaní

Usmernenia pri slávení bohoslužieb v kostole Sedembolesnej Panny Márie vo farnosti Čadca- Milošová

Na úvod je potrebné napísať, že pokiaľ platia akékoľvek obmedzenia, účasť na  sv. omšiach i v nedeľu je dobrovoľná. Od stredy 6.5.2020 slávime spoločne sv. omše v kostole. Pri vchode je nádoba na dezinfekciu rúk, v kostole sa sedí v rúškach v 2-metrových odstupoch /okrem členov spoločnej domácnosti/, miesta na sedenie sú vyznačené žltým pásikom, prosím,…

Pokračuj v čítaní

Osobitné požehnanie pre domácnosti na nedeľu Božieho milosrdenstva

Na nedeľu Božieho milosrdenstva sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti…povedal Pán Ježiš sestre Faustíne. Nakoľko sme okolnosťami  obmedzení v prijatí týchto milostí, ponúkam Vám v tento deň, najmä ak máte starších ľudí doma, ktorí už nechodia von a túžia aspoň po požehnaní, túto možnosť: V nedeľu 19.4.2020…

Pokračuj v čítaní

Prijmime jediné pravé Svetlo…

„Všetko má svoj čas…“ píše Kazateľ. Áno, Pán všetkého vložil poriadok do stvorených vecí a človek, Jeho stvorenie odrážajúce Božiu slávu, Ho napodobňuje. Tiež sa snaží dať svojmu životu tvár a chce mať, pokiaľ je to len možné, situácie pod kontrolou. Ale, ako píše kniha Prísloví, „človek si v duchu rozvažuje svoju púť,…

Pokračuj v čítaní