Deň s Farnosťou

Z Božej milosti sme sa v nedeľu 1.10.2017 stretli na ihrisku pri kostole na akcii Deň s farnosťou. Program začal v kostole prvonedeľnou poklonou Sviatosti Oltárnej a pokračoval na ihrisku. Vôňa výborných klobások a hotdogov sa šírila navôkol, pripravený bol aj dobrý čaj a koláčiky. Stretlo sa tu spoločenstvo dobrých a milých ľudí, ktorí sa mohli porozprávať ale…

Pokračuj v čítaní

Diecézna púť

  Drahí veriaci, pozývame Vás na celodennú púť, na ktorej sa uskutoční zasvätenie našej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Prihlásiť sa môžete v kostole do 30.09.2017. Odchod autobusu bude 7.10.2017 o 7.30 hod. od kostola v Milošovej. Bližšie informácie vo farských oznamoch.

Pokračuj v čítaní

Púť na Živčákovú

Výzvu Panny Márie o modlitbe ruženca napĺňali pútnici aj v prvú sobotu v mesiaci september /2.9.2017/ na hore Živčáková. Na spoločnom večeradle sa stretli farníci dvoch farností – Milošová a Zákopčie. Spojila ich nie len sv. omša, ktorú celebroval pán farár z Milošovej Igor Čuntala, ale aj fatimské večeradlo. Veríme, že požehnanie a ochrana Panny Márie…

Pokračuj v čítaní

Návšteva vdp. kanonika Milana Kavora

V nedeľu 17.9. slávil v našom farskom chráme za účasti veľkého počtu veriacich svätú omšu vdp. Milan Kavor, ktorý dlhé roky spravoval farnosť Čadca mesto, ktorej sme aj my boli až donedávna súčasťou. Ďakujeme Pánovi, že nám umožnil takéto milé stretnutie z príležitosti sviatku našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, ktorý…

Pokračuj v čítaní

Prvopiatkové stretnutia pre deti – 1. stretko

Pre deti je každý prvý piatok po sv. omši pripravený krátky program. V auguste bolo prvé stretnutie, kde sa vzájomne zoznámili aj s animátorkami, zahrali sa a priblížili si témy stretnutí. Počas 9 prvých piatkov budú prehlbovať svoj vzťah s Pánom Ježišom a objavovať jeho srdce. Okrem toho deti čakajú zaujímavé hry, tvorenie, pesničky a mnoho…

Pokračuj v čítaní

Púť rodín na Kalváriu v Oščadnici

Dňa 29.8.2017 sa vybrali rodinky z farnosti Milošová, spolu so svojím pánom farárom, na Kalváriu do Oščadnice. Pridali sa k nim aj mamičky z Mamiklubu z farnosti Zákopčie. Spoločne sa pomodlili krížovú cestu, do ktorej sa aktívne zapojili aj deti čítaním jednotlivých zastavení.  Na vrchole Kalvárie bola sv. omša, obohatená spevom a radosťou z času stráveného…

Pokračuj v čítaní